Hur går ett stålprojekt till?

01. Kund

Kontakten med kunden är ALLTID det viktigaste, före, under tiden och efter projektet.

02. Kalkyl

Vi får en förfrågan som vi bereder, beräknar och finner bästa lösningen till kunden.

03. Offert

Kunden mottager en offert som vi har räknat fram och optimerat.

04. Projektering

All projektering görs i vårat affärssystem så att kontrollen behålls genom hela projektet.

5. Beredning

Vi ritar upp samtliga ritningsunderlag i 3-D modellprogram där vi också leder och styr all produktion samt montage.

06. Tillverkning

Produktionen sker i vår verkstad i Alingsås. Vi har också ett brett kontaktnät med leverantörer som hjälper till så att kunden får det bästa resultatet.

07. Montage

Vi har egna fullt utrustade montörer som utför montaget säkert och rationellt.

08. Uppföljning

En mycket viktig del för att säkerställa att tidsplaner, kostnader och kvalité har följts och såklart kundnöjdhet.