Projektstyrning med 3D-CAD

Vi har valt att satsa på den senaste mjukvaran inom CAD-teknik. Med Tekla Structures kan vi redan i ett tidigt skede ta fram en modell av objektet. Med modellen kan vi sedan ta fram exakta mängder för kalkyl och för beställning av material.

Programmet genererar, per automatik, kaplistor för beställning av färdigkapat material. Dessutom kan man ta fram DXF-filer för beställning utav färdiga, laserskurna plåtar. Medans våra leverantörer tar fram material åt oss förbereder vi vår tillverkning.

I Tekla förs all information in angående svetsmetoder, skruvdimensioner, ytbehandling med mera. Detta tas tillvara genom olika typer utav tillverkningsritningar; singel-part-, assembly- och general arrangement-ritningar. I tur och ordning kan man sedan utföra jobbet efter dessa handlingar. Som komplement kan man även ta fram en lång rad olika listor som kan ge information om allt från profiler, vikter, ytor till antal bultar och skruvar.