GLC – Göteborgs Lastbilscentral

Serneke uppför på totalentreprenad ett nytt logistikcenter åt GLC, Göteborgs lastbilscentral.

Projektet består av en kontorsbyggnad samt två större hallbyggnader, tillsammans en total storlek om ca 15 000kvm.

Nybergs Svets uppför på totalentreprenad stomme till de båda hallarna komplett med takplåt och väggelement.

Till kontorsbyggnaden utförs smidesentreprenad på utförande.

Omfattning

Stålstomme, takplåt, väggelement

Plats

Färdigställande

Årsskiftet 2015/16

Beställare

Kund

SERNEKE Bygg