Göteborgs Nya Arena

Göteborgs Nya Arena, tidigare benämnd Änglagården, kommer att bli Nordens största multisportanläggning innehållande bland annat en skidanläggning inomhus, fullstor fotbollsplan, två idrottshallar, grundskola, idrottsgymnasium, hotell, gym och mycket mer. Med en yta på 45 300kvm kommer det bli en utav Göteborgs största byggnader. Serneke är totalentreprenör och initiativtagare till projektet.

Nybergs Svets utför smidesentreprenaden som omfattar ca 1700ton stål samt en mängd trappor och räcken. Taket över fotbollsplanen bärs upp utav fackverksbågar i stål som utgjorde en stor utmaning i projektet. Ca 2/3 av bågarna förtillverkades i Nybergs Svets lokaler i Alingsås resterande svetsades ihop på arbetsplatsen.

Omfattning

Stålstomme ca 1700 ton. Ståltrappor och räcken

Plats

Färdigställande

Stålstommen klar hösten 2014, projektet färdigställs sommaren 2015

Beställare

Kund

SERNEKE Bygg