Kungsbacka Södercity Handelshus

Serneke uppför på totalentreprenad en hallbyggnad på ca 6000m2 I Kungsbacka som kommer att heta Södercity. Byggnationen utförs åt Adapta Fastigheter och lokalerna kommer att hyras ut till ett flertal gäster, bl.a. Willys, Blomsterlandet och Nordic Wellness.

Nybergs ansvarar för konstruktion, tillverkning och montage av stommen samt takplåt och väggelement.

Omfattning

Hallbyggnad, takplåt, väggelement

Plats

Färdigställande

Våren 2016

Beställare

Kund

Serneke