Nolhagabadet

Nolhagahallen

Omfattning

Stålstomme ca…

Plats

Färdigställande

Beställare

Kund

SERNEKE Bygg