Sahlgrenska Fasadhiss

Nybergs Svets producerade under våren 2011 smide för en ny fasadhiss på Sahlgrenskas högsta byggnad. Projektet utfördes på totalentreprenad direkt till Västfastigheter och åtagandet ingick förutom smide även taksäkerhet, håltagningar, viss betonggjutning samt åteställning av tätskikt.

Byggnadens höjd på 74m samt svåråtkomlighet gjorde projektet extra komplicerat. Endast två tänkbara kranplatser fanns och det krävdes en mobilkran på ca 200ton för att nå ända upp. Trots storleken på kranen nådde man bara att lyfta upp balkarna ute på gaveln. Det diskuterades möjligheter att montera övriga balkar med helikopter men slutligen löstes montaget manuellt. Balkarna som vägde ca 600kg rullades ut på vagn och placerades på plats endast med hjälp av handkraft.

2012 fick Nybergs Svets även förtroendet att montera rälen för den fasadhiss som skulle monteras på byggnaden. Två rader HEB200-balkar monterades kring huset ovan det tidigare monterade primärsmidet. Totalt ca 520m balk monterades på plats med hjälp av vagnar och manuella lyftredskap.

Omfattning

Stålstomme ca 45ton

Plats

Färdigställande

Primärbalkarna 2011, rälen 2012

Beställare

Kund

Västfastigheter