Strömsvallen

I december 2014 påbörjade Serneke byggnationen av en aktivitetshall på Strömsvallen i Strömstad. Anläggningen kommer att inrymma två inomhusplaner, omklädningsrum, förråd, cafeteria samt kontor och möteslokal.

Nybergs Svets levererar och monterar stålstomme samt fackverk för hela byggnationen.

Omfattning

Stomme ca 50 ton samt fackverk

Plats

Färdigställande

December 2015

Beställare

Kund

SERNEKE Bygg