Trenova Center

Tuve Bygg AB utför, på totalentreprenad i partnering, om- och tillbyggnad av Trenova Center etapp 1 i Vänersborg. Trenova Center är ett företagscenter i centrala Vänersborg som under en 3-årsperiod skall omvandlas till en galleria och köpcentrum.

Nybergs Svets utför smidesentreprenaden som omfattar ca 100ton stål samt ca 4000kvm bärande TRP-takplåt. Den senare delen i projektet omfattar ett nytt bjälklag inuti ett befintligt höglager samt en igenbyggnad av en befintlig svåråtkomlig mellangård vilka båda ställer höga krav på samarbete, logistik och tekniska lösningar.

Omfattning

Stålstomme ca 100ton samt 4000kvm takplåt

Plats

Färdigställande

Stålstommen färdigställs till stor del runt årsskiftet 14/15.

Beställare

Kund

Tuve Bygg AB