Karolinska Sjukhuset Aula

Text kommer

Omfattning

Plats

Färdigställande

Beställare

Kund

NCC