Kollaskolan

Kungsbacka kommun har antagit en plan för att bygga en ny stadsdel, Kollastaden, med totalt ca 1000 bostäder. Som en del i detta byggs nya Kollaskolan som skall komplettera den gamla som byggdes år 2000.

Nya kollaskolan består av en skolbyggnad om ca 6500kvm samt en idrottshall om ca 2500kvm. Skolbyggnaden uppfördes som passivhus och är en av de största byggnaderna med passivhusteknik i Sverige.

Stommen bestod till största delen av bärande pelar/balk-linjer av stål samt bjälklag av HDF. I projektet ingick även en stor spiralsvängd trappa i 2 plan samt hel del stålräcken och utrymningstrappor.

Omfattning

Stålstomme ca 140 ton

Plats

Färdigställande

Projektet färdigställdes sommaren 2014

Beställare

Kund

Tuve Bygg