Rantorget, Göteborgs Energi

Nybergs Svets utför smidesentreprenaden på Göteborgs Energis nya kontorskomplex vid Rantorget i Gårda.

Projektet består i en nybyggnation om ca 7000kvm som genom en ljus entrégård ansluter till den befintliga byggnaden.

Byggnaden skall i sin helhet klassificeras som ett “Green Building”-hus och kommer att innefatta gröna växtväggar, solcellsanläggning och ett sofistikerat utvändigt solavskärmningssystem.

Omfattning

Stålstomme

Plats

Färdigställande

Projektet färdigställdes 2013

Beställare

Kund

SERNEKE Bygg