Ulls Hus

Ulls Hus är namnet på den nya 20.000kvm stora huvudbyggnaden till Campus Ultuna i Uppsala. Byggherre är Akademiska hus och entreprenör är PEAB.

Nybergs Svets tillverkade och levererade under våren 2014 två stora interntrappor. Båda trapporna bjöd på stora utmaningar inte minst montagemässigt.

Omfattning

Ståltrappor och räcken

Plats

Färdigställande

Våren 2014

Beställare

Campus Ultuna

Kund

PEAB